پروژه های انجام شده

 • شرکت کنترل ترافیک تهران
 • مرکز کنترل ترافیک اصفهان
 • مرکز کنترل ترافیک مشهد
 • شهرداری گرگان
 • شهرداری کرمانشاه
 • شهرداری قزوین
 • شهرداری ساوه
 • شهرداری زنجان
 • شهرداری خوی
 • شهرداری تبریز
 • شهرداری بجنورد
 • شهرداری اهواز
 • شهرداری اصفهان
 • شهرداری ارومیه
 • شهرداری اردبیل
 • شهرداری اراک
 • وزارت راه و شهرسازی
 • شهرداری همدان
 • سازمان معابنه فنی
 • شهرداری مشهد

City Traffic Equipment Management System

امروزه با توجه به توسعه تجهیزات مختلف شهری و نیاز مبرم به تعمیر و نگهداری و بر خط بودن این ادوات بکار گیری سامانه مدیریت بر تعمیر و نگهداری و مونیتور نمودن کلیه خدمات ارائه شده یک ضرورت محسوب می شود . CityMan سامانه اتوماسیون کاری بین پیمانکاران ، ناظرین و کارفرما در سطح یک پهنه جغرافیایی می باشد که کلیه کارها از زمان ثبت خرابی و یا درخواست های کاری دیگر تا زمان اجرا و در نهایت مدیریت ناظرین و تولید صورت و ضعیت را شامل می شود.

مدیریت شهری نه تنها باید به مقوله نصب تجهیزات بروز خود چشم دوخته است ؛ بلکه در زمینه تعمیر و نگهداری محصولات خود نیز کوشا می باشد تا ضمن خدمت رسانی برتر ؛ راه را برای استفاده از تکنولوژیهای نوین نیز هموار سازند .

با توجه به حجم فعالیت های شکل گرفته در زمینه ارائه خدمات نگهداری شهری و ارتباط بین واحدهای مختلفی که هر یک نقشی از توسعه و نگهداری را ایفا می کنند ، نیاز به تعریف سامانه ای جامع برای تعریف روندهای کاری بیرون، و درون سازمانی، تعریف پروژه و زمانبندی، و ایجاد زبانی مشترک و عام بین جامعه نگهدار (شرکت های پیمانکار ، کارفرما و ناظران)،  می بوده که زمینه برای تولید سامانه  جامع نگهداری تجهیزات ترافیکی را فراهم نمود.

CityMan ابزاری برای رسیدن به دید وسیع و متوازن به همه ابعاد پروژه های ترافیکی بر پایه اصول GIS ؛ ساختاری منظم و سلسله مراتبی تشکیل داده تا از ابتدای نصب هر تجهیز ترافیکی تا تعمیر و نگهداری و عملکرد پیمانکران را بتوان رصد نمود.

ویژگی های سامانه CityMan

 • یکپارچگی و انسجام داده ها
 • عدم نیاز به مکالمه برای ارتباط بین گروه های کاری(پیمانکار – ناظر – کارفرما)
 • مدیریت بر انبار تیم های اجرای
 • قابلیت تعریف هر نوع عملیات نگهداری در سامانه
 • تولید اسناد مالی بر اساس گزارش ثبت شده در سامانه
 • مدیریت بهینه منابع انسانی
 • گزارش گیری های تحیلی و کیفی
 • کاهش نیروی انسانی و افزایش ضریب اطمینان استخراج شده
 • ایجاد بستر های ارتباطی گسترده برای گروه های وابسته به سیستم
 • بوجود آمدن زبان مشترک برای ثبت رویدادها و تولید گزارش
 • محدود بودن ثبت برروی نقاط و تجهیزات GIS
 • ایجاد سطح دسترسی مناسب برای گروه های درگیر
 • محافظت اطلاعات تولید شده و آرشیو آنها
 • بروز بودن آمار تجهیزات نقاط بر اساس گزارشات ارائه شده بصورت لحظه ای
 • قابلیتتعریف رویه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (Preventive maintenance) در سامانه

مزایای استفاده از سیتی من

 • کاهش زمان هدر رفته برای طی شدن روند اداری کارها
 • مدیریت صحیح نیروهای انسانی
 • مشخص بودن اموال و دارایی های شرکت کنترل
 • ایجاد گردش کار بین هر یک از گروه ها و شرکتها و تعریف وظایف مربوطه
 • تسریع در اجرای خدمات
 • کاهش خطای انسانی
 • ایجاد زبان مشترک بین کلیه گروهای کاری
 • ایجاد تاریخچه فعالیت های انجام شده بروی نقاط ترافیکی
 • آنی بودن ایجاد صورت وضعیت از عملیات انجام شده