سخت افزار

نرم افزار

خدمات

آکادمی مهیا

برگزاری انواع دوره های آموزشی تخصصی در زمینه ترافیک و نرم افزار های ترافیکی

مشتریان ما

پخش ویدیو
کنترل تطبیقی هوشمند ترافیک

سیستم کنترل مرکزی هوشمند چراغ های راهنمایی SCATS

سیستم اسکتس دارای یک زیر ساخت قوی برای مدیریت ترافیک بصورت لحظه ای جهت نظارت، کنترل و بهینه سازی مدیریت تقاضای سفر معابر درون شهری است .کلانشهرها با استفاده از این سیستم قادرند که:

  • شبکه معابر درون شهری را بصورت لحظه ای و در تمام شرایط مختلف ترافیکی کنترل نمایند.
  • بهینه سازی و ارایه اولویت به خودروهای ویژه و امدادی را تسهیل ببخشند.
  • مدیریت زمانی تقاضای سفر را بهبود بخشند.
  • با استفاده از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده های محیطی و نیز کاهش مصرف سوخت؛ به پایداری محیط زیست کمک نمایند.
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.