شرکت کنترل ترافیک تهران

 1. نصب کنترلر برنامه پذیر  Pre Time Controller
 2. سیستم هوشمند کنترل مرکزی SCATS برای ۵۱۲ تقاطع
 3. نقشه پویای یکپارچه تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک TIMIS
 4. نرم‌افزارکنترلر برنامه‌پذیر
 5. نرم‌افزار مدیریت و کنترل تابلو متغیر خبری
 6. نرم‌افزار شمارنده هوشمند چراغ راهنمایی
 7. سیستم کنترل و مدیریت پارکینگ نیاوران
 8. سیستم کنترل و مدیریت پارکینگ اندیشه
 9. نرم‌افزار ثبت تخلف عبور از خط اضطرار- تونل نیایش
 10. نرم‌افزار پلاک‌خوان مراکز معاینه فنی تهران (۸ مرکز)
 11. کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی Intelligent Traffic Controller
 12. تجهیزات سخت افزارمرکزی کنترل هوشمند Scats یک مجموعه
 13. شمارنده دیجیتالی زمان معکوس چراع راهنمایی Count Down Device
 14. تابلوی متغیر خبری با رنگ Amber یک دستگاه
 15. تابلوی متغیر خبری Lane Control  بصورت Full Color  به تعداد ۲۵ دستگاه
 16. تابلوی متغیر خبری راهنمای مسیر بصورت Full Color یک دستگاه
 17. تلویزیون شهری full color  ۶  دستگاه ۱۸۰ متر مربع
 18. تابلوهای بی سیم نشاندهنده ظرفیت پارکینگ لاله ۵ دستگاه
 19. تابلوهای بی سیم نشاندهنده ظرفیت پارکینگ تجریش ۵ دستگاه
 20. تابلوهای بی سیم نشاندهنده ظرفیت پارکینگ سعدی ۱۲ دستگاه
 21. نگهداری تجهیزات ترافیکی شهر تهران

نام مشتری

شرکت کنترل ترافیک تهران

سخت افزار | نرم افزار

خدمات, سخت افزار, نرم افزار

مکان

مناطق 22 گانه تهران