دسته بندی خدمات: نرم افزار

استاندارد

سامانه جامع مدیریت شهر

سامانه جامع مدیریت شهر - CTMS City traffic management system در مراکز کنترل ترافیک ؛ وجود سیستم جامعی که دربرگیرنده نیاز همه کارشناسان و اپراتورهای این مراکز باشد ؛ همیشه احساس می شود . سیستمی که بتواند همه سامانه های هوشمند شهر را بر مبنای موقعیت مکانی آنها ؛ رصد ، نظارت و مدیریت کند
استاندارد

سامانه نگهداری تجهیزات ترافیکی شهر

سامانه نگهداری تجهیزات ترافیکی شهر - Cityman City Traffic Equipment Management System امروزه با توجه به توسعه تجهیزات مختلف شهری و نیاز مبرم به تعمیر و نگهداری و بر خط بودن این ادوات بکار گیری سامانه مدیریت بر تعمیر و نگهداری و مونیتور نمودن کلیه خدمات ارائه شده یک ضرورت محسوب می شود . CityMan
استاندارد

سامانه جامع مدیریت تابلوهای متغیر خبری و تلوزیون شهری

سامانه جامع مدیریت تابلوهای متغیر خبری و تلوزیون شهری - Arena با توجه به نیاز نصب و راه اندازی تابلوها متغییر خبری و اطلاع رسانی ترافیکی به شهروندان ضرورت سامانه ای که بتواند به صورت یکپارچه با تابلوهای شرکت های تولیدی مختلف ارتباط برقرار کرده و تولید و مدیریت پیام را  بعهده گیرد احساس می
استاندارد

سامانه کنترل مرکزی هوشمند چراغ های راهنمایی

سامانه کنترل مرکزی هوشمند چراغ های راهنمایی - Scats سیستم کنترل مرکزی چراغهای راهنمائی SCATS  ، یک سیستم مدیریت ترافیکی است که علاوه بر کنترل اتوماتیک چراغهای راهنمائی شبکه ای از تقاطعات ، تسهیلات زیادی را برای آنالیز ترافیکی ، برنامه ریزی ، ثبت گزارشات ، تشخیص خرابیها و تعمیر و نگهداری سیستم تامین می
استاندارد

سامانه جامع مدیریت یکپارچه پارکینگ

سامانه جامع مدیریت یکپارچه پارکینگ پارک من Parking Management System در دوره ای زندگی میکنیم که وسایل نقلیه شخصی اعم از موتور سیکلت ها، انواع اتوموبیل ها ، وسایل نقلیه عمومی جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان ها در تمامی کشور ها و فارغ از مناطق سکونت شهری یا روستایی شده اند. با این حال پس