دسته بندی خدمات: سخت افزار

استاندارد

کنترل برنامه پذیر چراغ راهنمایی

کنترلر برنامه پذیر چراغ راهنمایی - PCD این دستگاه با بکارگیری تکنولوژی میکروکنترلر به منظور کنترل چراغ های راهنمایی ساخته شده است و در طراحی آن به موضوع ایمنی گذر عابرین پیاده از عرض تقاطع توجه خاص شده است. PCD با ىاشتن امکان برنامه ریزی چندین طرح زمان بندی در طول روز مناسب جهت تقاطع
استاندارد

کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی

کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی امروزه معضل ترافیک درون شهری؛ بزرگترین مشکل درون شهری اکثر شهرهای کشور است که باعث افزایش مصرف سوخت، اتلاف وقت شهروندان، کاهش ایمنی عابرین پیاده و در نهایت افزایش انواع آلودگی ها از جمله: هوا، صوتی و روانی می گردد . عدم تخصیص زمانبندی مناسب به محورهای مختلف تقاطعات درون شهری،