ورود به بخش اعضا

   ابزار صفحه
نقشه سایت
آمار بازدیدکنندگان
سایتهای مرتبط
انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده

 
نسخه چاپی ارسال به دوستان
   » پروژه های انجام شده
 نرم افزار 

 

عنوان محصول

خریدار

سیستم هوشمند کنترل مرکزی SCATS  برای 512 تقاطعشرکت کنترل ترافیک تهران
نقشه پویای یکپارچه تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک TMISشرکت کنترل ترافیک تهران
سیستم هوشمند کنترل مرکزی SCATS  برای 192 تقاطع مرکز کنترل ترافیک مشهد
سیستم هوشمند کنترل مرکزی SCATS  برای 64 تقاطع  معاونت حمل و نقل و ترافیک کرمانشاه
نرم افزار کنترلر پیش زمانبندی

 کنترل ترافیک تهران- مشهد –  اهواز

 تبریز – اردبیل – کرمانشاه - چابهار .

نرم افزار مدیریت و کنترل تابلو متغیر خبری  شرکت کنترل ترافیک تهران،شرکت عرف ایران
نرم افزار شمارنده هوشمند چراغ راهنمایی

 تهران – مشهد – اهواز – اردبیل

کرمانشاه – تبریز – چابهار ...

 سخت افزار 

عنوان محصول

خریدار
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی Intelligent Traffic Controller به تعداد 390 دستگاهشرکت کنترل ترافیک تهران
تجهیزات سخت افزارمرکزی کنترل هوشمند SCATS یک مجموعه  شرکت کنترل ترافیک تهران
 کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی Intelligent Traffic Controller به تعداد   100 دستگاه  

 

مرکز کنترل ترافیک مشهد

کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی Intelligent Traffic Controller به تعداد 9 دستگاهمعاونت حمل و نقل و ترافیک کرمانشاه
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی Intelligent Traffic Controller به تعداد 1 دستگاهمرکز کنترل ترافیک اصفهان
تجهیزات سخت افزارمرکزی کنترل هوشمند SCATS یک مجموعهمرکز کنترل ترافیک مشهد
تجهیزات سخت افزارمرکزی کنترل هوشمند SCATS یک مجموعهمعاونت حمل و نقل و ترافیک کرمانشاه

 

کنترلر برنامه پذیر PRE TIME CONTROLLER به تعداد  1000 دستگاه کنترل ترافیک تهران – مشهد- کرمانشاه – تبریز – اردبیل –چابهار - ...
تابلوهای راهنمای مسیر و متغیر خبری VMS از نوع LED کنترل ترافیک تهران – شرکت عرف ایران
شمارنده دیجیتالی زمان معکوس چراغ راهنمایی

COUNT DOWN DEVICE به تعداد 1500 دستگاه

کنترل ترافیک تهران – مشهد – تبریز – کرمانشاه – اردبیل – چابهار ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام