محصولات

سامانه نگهداری تجهیزات ترافیکی شهر

امروزه با توجه به توسعه تجهیزات مختلف شهری و نیاز مبرم به تعمیر و نگهداری و بر خط بودن این ادوات بکار گیری سامانه مدیریت بر تعمیر و نگهداری و مونیتور نمودن کلیه خدمات ارائه شده یک ضرورت محسوب می شود . CityMan سامانه اتوماسیون کاری بین پیمانکاران ، ناظرین و کارفرما در سطح یک پهنه جغرافیایی می باشد که کلیه کارها از زمان ثبت خرابی و یا درخواست های کاری دیگر تا زمان اجرا و در نهایت مدیریت ناظرین و تولید صورت و ضعیت را شامل می شود. مدیریت شهری نه تنها باید به مقوله نصب تجهیزات بروز خود چشم دوخته است ؛ بلکه در زمینه تعمیر و نگهداری محصولات خود نیز کوشا می باشد تا ضمن خدمت رسانی برتر ؛ راه را برای استفاده از تکنولوژیهای نوین نیز هموار سازند . با توجه به حجم فعالیت های شکل گرفته در زمینه ارائه خدمات نگهداری شهری و ارتباط بین واحدهای مختلفی که هر یک نقشی از توسعه و نگهداری را ایفا می کنند ، نیاز به تعریف سامانه ای جامع برای تعریف روندهای کاری بیرون، و درون سازمانی، تعریف پروژه و زمانبندی، و ایجاد زبانی مشترک و عام بین جامعه نگهدار (شرکت های پیمانکار ، کارفرما و ناظران)،  می بوده که زمینه برای تولید سامانه  جامع نگهداری تجهیزات ترافیکی را فراهم نمود. CityMan ابزاری برای رسیدن به دید وسیع و متوازن به همه ابعاد پروژه های ترافیکی بر پایه اصول GIS ؛ ساختاری منظم و سلسله مراتبی تشکیل داده تا از ابتدای نصب هر تجهیز ترافیکی تا تعمیر و نگهداری و عملکرد پیمانکران را بتوان رصد نمود.

ویژگی های سامانه
 • یکپارچگی و انسجام داده ها
 • عدم نیاز به مکالمه برای ارتباط بین گروه های کاری(پیمانکار – ناظر – کارفرما)
 • مدیریت بر انبار تیم های اجرای
 • قابلیت تعریف هر نوع عملیات نگهداری در سامانه
 • تولید اسناد مالی بر اساس گزارش ثبت شده در سامانه
 • مدیریت بهینه منابع انسانی
 • گزارش گیری های تحیلی و کیفی
 • کاهش نیروی انسانی و افزایش ضریب اطمینان استخراج شده
 • ایجاد بستر های ارتباطی گسترده برای گروه های وابسته به سیستم
 • بوجود آمدن زبان مشترک برای ثبت رویدادها و تولید گزارش
 • محدود بودن ثبت برروی نقاط و تجهیزات GIS
 • ایجاد سطح دسترسی مناسب برای گروه های درگیر
 • محافظت اطلاعات تولید شده و آرشیو آنها
 • بروز بودن آمار تجهیزات نقاط بر اساس گزارشات ارائه شده بصورت لحظه ای
 • قابلیتتعریف رویه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (Preventive maintenance) در سامانه
مزایای استفاده از سیتی من
  • کاهش زمان هدر رفته برای طی شدن روند اداری کارها
  • مدیریت صحیح نیروهای انسانی
  • مشخص بودن اموال و دارایی های شرکت کنترل
  • ایجاد گردش کار بین هر یک از گروه ها و شرکتها و تعریف وظایف مربوطه
  • تسریع در اجرای خدمات
  • کاهش خطای انسانی
  • ایجاد زبان مشترک بین کلیه گروهای کاری
  • ایجاد تاریخچه فعالیت های انجام شده بروی نقاط ترافیکی
  • آنی بودن ایجاد صورت وضعیت از عملیات انجام شده
مشتریان سیتی من
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.